Montážní návody, gabiony svépomocí

JAK POSTAVIT GABIONY SVÉPOMOCÍ?

Stavba gabionu není nijak zvlášť těžká a složitá záležitost, snadno ji zvládnete i svépomocí. Stačí chuť pustit se do díla, být pečlivý a při realizaci dodržovat základní zásady montáže gabionů, dobrý výsledek se brzy dostaví. Jak postavit gabiony? Montážní návody pro stavbu gabionů naleznete níže.

Montáž - SYPANÉ gabionové stěny tl. do tl. 30 cm:

 • Před započetím samotné výstavby gabionové stěny rozmyslete a dobře vyměřte její umístění.
 • Gabionovou stěnu je ideální osadit na betonový základ šířky dle zvolené tloušťky stěny, např. u tloušťky stěny 20 cm je tlouška základu 20 cm, u tlouštky stěny 30cm je tlouštka základu 30 cm, atd. (tedy tloušťku základu volte podle tloušťky gabionové stěny). Betonový základ je nejlépe ukončit 1x řadou ze ztratného bednění v požadované tloušťce, ztratné bednění je nutné usadit výškově podle potřeby (např. podle budoucího nebo současného upraveného terénu, dlažby,...). Ztratné bednění je zároveň potřeba perfektně srovnat vodorovně i podélně (gabionová stěna bude základ kopírovat, na jeho precizním provedení tedy obvzlášť záleží).
 • Zároveň při betonáži základu osaďtě do osy základu ztužující opěrné sloupky, např. Sloupek POZINKOVANÝ (ZN) 60x60 mm - 200 cm. Sloupky doporučujeme osazovat do základu maximálně po 2m a sice tak, aby nikdy nebyly úplně v kraji. Tedy tak, aby jste mezi sloupky a sítě dokázali narovnat kámen a tím sloupky v gabionu schovali. Základ vč. sloupků by měl tvrdnout alespoň 7 dní před osazením a plněním gabionové stěny, ideálně až 28 dní.
 • Na připravený základ osadíte dno gabionové stěny (do sítě vystřihnete otvory v úrovní sloupků a síť přesaďíte přes sloupek nejlépe zvrchu nebo i z boku po odstřižení krajních drátů sítě v místě sloupků)
 • Následně přiložíte k síti umístěné na betonovém základě, tedy ke dnu stěny průběžně zadní, přední a boční sítě, ty vzájemně protáčením spirál spojíte (sešroubujete). Tím již samostatně stojí gabionová drátěná konstrukce stěny, horní síť (záklop) zatím neosazujte.
 • Přední a zadní sítě stěny vzájemně spojíme vymezovacími gabionovými táhly v řadách a sloupcích. První řada táhel je umístěna 20 cm nad betonovým základem, dále pak vždy po 30-ti cm, až do vrchu. Na délku jsou táhla umisťovaná po 30-ti cm až do konce.
 • Po osazení táhel zkontrolujte, zda je stěna správně umístěna na betonovém základu, případně ji porovnejte podle potřeby podélně i svisle. Srovnanou stěnu zafixujte ke ztužujícím sloupkům například vázacím drátem.
 • Vrchem začněte průběžně sypat kámen např. z kbelíků ideálně v místech ztužujících sloupků, jejich obsypáním se zafixuje poloha stěny vůči sloupkům. Průběžně střídejte sypání kamene u sloupků a v prostoru mimo sloupky tak, aby u sloupků vždy bylo zasypáno více, to fixuje umístění stěny. Zároveň průběžně kontrolujte svislost a rovinnost a v případně potřeby stěnu ihned srovnejte, vzhledem k hmotnosti kamene nelze stěnu srovnat později celou najednou. 
 • V průběhu plnění kamenem zároveň kontrolujte, zda při sypání ve stěně nevznikají nevyplněné kapsy, zejména v místech pod vymezovacími táhly. Okolí vzniklých kapes zhutněte tyčí, např. roxorem, laťkou, případně poklepem na síť,... Případné kapsy je nutné vyplňovat v průběhu realizace, později už je kámen nad kapsou vzájemně zakleslý a nezhutní se, resp. se neprosype níže. 
 • Po kompletním zaplnění stěny kamenem je ideální přes prkno nebo fošnu ještě stěnu dorovnat, tzv. vyžehlit. Na stěně tím dorovnáte případné boule, nerovnosti či výstupky. Tím zároveň kámen ve zdivu ještě slehne.
 • Sedlý kámen ještě dosypte dovrchu tak, aby při zaklápění horní sítě byl kámen až po záklop, horní síť spojte k ostatním spirálami. Gabionovou stěnu znovu prohlédněte a případně ještě porovnejte, tím máte hotovo a můžete se těšit z dobře odvedené práce. 
 • Pokud se vám zdá, že to stále není ono, vemte hadici, pusťte vodu a gabion důkladně opláchněte. Tak a teď to nemá chybu!

Montáž - SKLÁDANÉ gabionové stěny z gabionových košů do tl. 30 cm:

 • Před započetím samotné výstavby gabionové stěny rozmyslete a následně dobře vyměřte její umístění.
 • Gabionovou stěnu ideálně osaďte na betonový základ šířky 30 cm, resp. dle předpokladané šířky (tloušťky) gabionové stěny. Betonový základ ukončete nejlépe 1x řadou ze ztratného bednění (v případě velkého sklonu či velké terénní nerovnosti i více řad), ztratné bednění usaďte výškově podle potřeby (např. podle budoucího nebo současného upraveného terénu, dlažby,...). Ztratné bednění zároveň perfektně srovnejte vodorovně i podélně (gabionová stěna bude základ kopírovat, na jeho precizním provedení tedy obvzlášť záleží).
 • Zároveň při betonáži základu osaďtě do osy základu ztužující opěrné sloupky, např. Sloupek POZINKOVANÝ (ZN) 60x60 mm - 200 cm, a to vždy na krajích stěny vlevo a vpravo cca 20-30 cm od kraje a v průběhu celé délky stěny pak maximálně po 2m. Výškově osaďte sloupek cca 10-20 cm pod horní záklop gabionové stěny, tzn. že například pokud je stěna vysoká 150 cm, sloupek usaďte cca 130-140 cm nad hranu základu (nad sloupek tak půjde uložit kámen a sloupek nebude zvrchu vidět). Základ vč. sloupků by měl tvrdnout alespoň 7 dní před osazením a plněním gabionové stěny, ideálně až 28 dní.
 • Začněte z jedné strany a na připravený základ osaďte za sebou dna gabionových košů (do sítě vystřihnete otvory v úrovní sloupků a síť přesaďíte přes sloupek zvrchu nebo i z boku po odstřižení krajních drátů sítě v místě sloupků).
 • Následně přiložte z jedné strany ke dnu boční síť a dole prošroubujte spirálou, poté boční síť postavte do svisle polohy přiložte zadní síť, tu prošroubujte ve spodní části se dnem a následně prošroubujte spirálou s boční sítí, tím již bude konstrukce sama stát. Následně stejným způsobem spojte spirálou i přední síť, následně svislou dělicí příčku, tedy boční síť. Zároveň se svislou dělící příčkou budete prošroubovávat spirálami vždy obou sousední strany, teď budete spojovat vždy 3 sousední sítě, takto pokračujeme až do konce stěny, kdy stěnu ukončíme krajovou boční sítí. Tím již samostatně stojí 1. řádek gabionové drátěné konstrukce stěny, horní síť (záklop) zatím neosazujte.
 • Přední a zadní sítě stěny vzájemně spojíme vymezovacími gabionovými táhly v řadách a sloupcích. První řada táhel je umístěna 20-30 cm nad betonovým základem a další řady táhel pak vždy po 30-40 cm. Na délku jsou táhla umisťovaná po 30-ti cm až do konce. Boční sítě, tedy levá a pravá strana (na obou koncích) jsou s přední a zadní sítí spojeny vymezovacími táhly úhlopříčně, tedy pod cca 45 stupni. V průběhu stěny pak stačí osazovat vymezovací táhla pouze kolmo k přední a zadní sítí.
 • Po osazení táhel zkontrolujte, zda je stěna správně umístěna na betonovém základu, případně ji porovnejte podle potřeby podélně i svisle. Srovnanou stěnu zafixujte ke ztužujícím sloupkům například vázacím drátem.
 • Na přední i zadní sítě osaďte (přidrátujte) zvenku cca po 30 cm vodorovně pomocně trubky, které vám pomůžou držet podélnou rovinnost při plnění gabionu kamenem.
 • Z vrchu začněte průběžně vkládat nejprve větší kámen (např. velikost 63-125 mm, 50-200 mm, apod.), který rovnoměrně rozmístíte a srovnáte podél pohledových stěn (souběžně u přední i zadní stěny, koš by se mohl velkým tlakem z jedné strany posunou, resp. naklonit). Vnitřek gabionových košů vyplníme drobnějším kamenem (např. velikost 32-63 cm nebo 16-32 mm). Gabionové koše, resp. celý řádek průběžně během plnění kontrolujte, zejména zda nedošlo k posunutí vůči základu nebo sloupkům (rovinnost i svislost) a případně ihned upravte, následně to již vzhledem ke hmotnosti konstrukce vyplněné kamenem již nejde.
 • V průběhu plnění kamenem zároveň kontrolujte, zda při skládání v gabionových koších nevznikají nevyplněné kapsy, zejména v místech pod vymezovacími táhly a kapsy v případě potřeby ihned doplňte. 
 • Po vyplnění celé řady košů kamenem sejměte výztužné tyče a koše porovnejte - v místě boulí či nerovností přiložte ke zdivu fošnu a kladivem nebo palicí na potřebném místě poklepte. Stěna se tím v rámci možností srovná, tzv. vyžehlí. 
 • Následně ukončete celý řádek uložením vodorovných dělících příček a začněte provazovat spirálami zároveň se sítěmi horního řádku - boční stěny, přední a zadní sítě, vnitřní svislé příčky, to průběžně až do konce. Následně umístíte opět vymezovací táhla, atd. dle stejného postupu jako při realizaci prvního řádku. Takto postupujeme až do potřebné výšky a po vyplnění kamenem stěnu ukončíme umístěním horního záklopu. Přes záklop ještě následně dosypeme drobnější kámen.
 • Gabionovou stěnu celou znovu prohlédněte a případně ještě porovnejte, případně doplňte kamenem, tím máte hotovo a můžete se těšit z dobře odvedené práce.
 • Pokud se vám zdá, že to stále není ono, tak nečekejte na déšť, vemte hadici (nejlépe i wapku), pusťte vodu a gabion důkladně opláchněte od kamenného prachu, hlíny a dalších nečistot. Kámen vám pak ukáže svoji krásnou strukturu a barvu. Tak a teď to nemá chybu!
Řadit dle:Názvu raditascCeny raditasc

Gabiony DOMYS Nasavrky :-)