KÁMEN

Kámen je vždy nejvýhodnější si zajistit v nejbližším lomu, od Vašeho bydliště.