Pískovec

Pískovec je zpevněná, usazená hornina, jejíž podstatnou část tvoří zrna o velikosti 0,06 až 2 mm. Pískovec vzniká stmelením zrn - obvykle křemene, živců a horninových úlomků tmelem. Tento tmel je velmi často karbonátový nebo železitý. Složení pískovce se liší podle místa výskytu. Pískovec mívá velmi různé barvy: od šedé přes žlutou až k červené (indikuje přítomnost oxidů železa), někdy může být i vícebarevný. Snadno se drolí a zvětrává. Hojně se využívá ve stavebnictví, sochařství a ke kamenickým účelům.

Ukázka našich realizací z pískovce:

 V případě zájmu o kámen nebo o realizaci stavby z kamene naší firmou, nás neváhejte kontaktovat