Vrácení a reklamace zboží

Jak postupovat pro odstoupení od smlouvy?

Jednoduše! Zboží (nepoškozené a zabalené) odešlete společně s vyplněným formulářem Odstupení od smlouvy na naši adresu:

Domys spol. s.r.o.
Dolní Bradlo 4
539 53 Horní Bradlo

Formulář na odstoupení od smlouvy: Odstupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí produktu, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

 

REKLAMACE

Zákonná záruční doba na produkty je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí produktu kupujícím. V případě výměny produktu v záruční době začíná běžet nová záruka. 

Reklamace se řeší individuálně po předchozí komunikaci (e-mail, telefon).

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace u prodávajícího uplatněna.