GABIONY Nasavrky 1

GABIONY Nasavrky 1

Gabiony DOMYS, realizace Nasavrky 1 - u této realizace se řešilo zhotovení nové plné stěny tak, aby byla robustní a neprůhledná. Rozhodli jsme se použít gabionovou stěnu tloušťky 40cm umístěnou na betonový základ. Jako výplň gabionů jsme použili větší drcený lomový kámen z nedalekého kamenolomu ve Skutči, tím se daly vhodně použít gabionové sítě okatosti 10x10cm.