GABIONY Praha, Zličín

GABIONY Praha, Zličín - zelené gabiony, gabionové treláže

Gabiony DOMYS, Praha Zličín - zelené gabiony nebo tzv. gabionové treláže: 

Realizaci zelených gabionů na akci Siko Praha ve Zličíně jsme vzhledem k harmonogramu výstavby začali realizovat v měsíci lednu. Bohužel počasí nebylo zrovna příznivé a tak si naši zaměstnanci užili své. Největším úskalím byla zmrzlá zemina a s tím související problém, velice špatně zhutnitelné a vyrovnatelné podloží. Díky vysokému pracovnímu nasazení našich zaměstnanců se nakonec vše podařilo stihnout včas a vzhledem k podmínkám při realizaci také ve výtečné kvalitě. Gabionové treláže v tomto případě slouží jako opora pro rostliny, které budou vysázeny uvnitř postavených gabionový košů, jedná se tedy o tzv. zelený gabionGabionové koše jsou sestaveny ze sítí okatosti 10x10 cm, spojení jednotlivých sítí je za použití gabionových C spon. Koše jsou umístěny na vyrovnaném zhutněném podloží a k zemině jsou přikotveny pomocí speciálních zatloukacích zemních kotev. Tím je zajištěna dostatečná fixace gabionových košů proti převrhnutí ať už nahodilému nebo úmyslné snaze o převrhnutí košů. Tato fixace gabinových košů je znásobena násypem zeminy o mocnosti vrstvy cca 30 cm na ležaté gabionové sítě na dně košů.